KOGNITOLOGISK POMPHLOPÆDI

skotappet Fjingnot
Trevinget topsvæver af natsyngerfamilien. Ses ofte i flokke på 20-30 individer med rypplettede bagflanker. Farverne går fra blåsnappet til hulviolet og fletgabet er delvist ampelt. I flugten kaster den nyskygger på plettede vejsider og halser efter vejr når lyset mejsler. Kendes i nærsynet på dens tæsluttende snirpe og rågule trumhale. En gang om året skifter den ham og begynder at fjimpre.

råplettet Flapper
Når irvinden mønstrer i forsatsen begynder de første Flappere at lægge sig tilrette på bundmæslet. På træk fra Ukratien og Lillemysien rundsætter de sig på fjorfloret og trymter stille i det bukhalsede
nældedyb. Efter træglimtende og borttrakerede at have skjult sig i den lange Barkholtsnat genvinder råplettet Flapper sin oldpragt og nysintrer i det tyndtomlede fletnor.

topspættet Flumvunkel
Flerhalet granger af vunkelfamilien beslægtet med Klimhavren
(se: Lille havre), dog med betydeligt mindre vingeslung. Er hurtig i flugten og ses ofte hemre over vissensprukne stier. Deler levested med andre smågranider og søger, som de, føde i kortgræsset lav.
I fugtfattige perioder trækker vunklen mod dybereliggende fjersøer i åsdalene og oversomrer i det sjapmontrede trav.

kantnæbbet Flytklapper
Den største af Gransilernes mange underater. Har hvidfamlede sidevinger, gråsatset foldryg og havtakket sidenæb. Sidder ofte højt på løvmoslernes sidegrene i sokkelgrupper og søger føde om natten blandt nidstrimlede bundtragte. Når tryspetiden er ovre ses Flytklapperen i hastig flugt over junkehammen for at udnytte den kortvarige men kraftige matsusen i Skalnætterne.

Pjætbroget Skæpterne
– Adskiller sig fra ternen ved sine to meanider på tværs af den
hukspranglede fordragt. Opsintrer ofte i bløkkede strikler og kendes let på sit cyanklingende kald. I okkeltider færdes Skæpternen mest i flok svævende over smidsnære yvner på trappingen. Når det er tid at vækle søger den i par ned til lavtliggende skalstapper og vil dér – midt i nynnet – jupere sine tafolier.

Af Peter Nør, 2014

(1. gang i Hvedekorn nr. 3, 2014,
Forlaget Rosinante&Co)

"To put It in Words – to write It down – that is walking on hallowed Ground" – M.L. Gore

error: Content is protected !!