Vompeldrotter i Månefunkel

Uddrag af “Irnede tider med omvendt Halo”:

Fra den vidt berejste Kaptajn Halvorskælps arkiv over vejledninger, instruktioner og opskrifter, der tjener til almen dannelse og fornøjelse såvel som opbyggelighed, er hentet følgende sært dragende linier:

Vompeldrotter i Månefunkel

Placer 16 langhalsede vompeldrotter i et mønster på skrå og sidenom. Opvarm dernæst et gitterneg til bristepunktet imens vompeldrotterne langsomt finder plads. Løft forsigtig det bristede gitterneg og pisk det så voldsomt i en ludfarvet kammerhælling. Tilt kammerhællingen en fjerding og drys over de nu forbløffede vompeldrotter. Hør dem timre et opskallet limpningsylk til hællingbunden føles udglat og massen er trinvist omdrøslet. Opsank da et blåtimlet stykke nidringsved med pamflor og silkemosler i en matrastet spolejokkel. Kald vompeldrotterne til og lad dem omtaple i joklen med rykvis brudrevim. Når joklen kælver er det tid at modtage vompeldrotterne på rad og venstrevejs imens ulmingstimens møkkel stille indsiver i dympelnattens irtrastede Månefunkel.

Af Peter Nør, 2016

"To put It in Words – to write It down – that is walking on hallowed Ground" – M.L. Gore

error: Content is protected !!